Tietosuoja­seloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Yritys: Hubik Oy
Osoite: Tarhiantie 26, 42700 Keuruu
Verkkosivut: Hubik Oy:n verkkosivut

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yhteyshenkilö: Jani Teppo
Puhelin: O5O 574 7641
Sähköposti: jani ät hubik . fi

3. Rekisterin nimi

Tuki.Gurun asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Nimi
Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Tilaustiedot
Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkitään tilauksien ja asiakkaan ilmoittamien tietojen yhteydessä.

7. Tietojen luovutus

Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta 3. osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty asiakasrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti Hubik Oy:n yhteyshenkilölle.

10. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.